En Etkili Feromon Parfümler Baştan Çıkarıcı Parfümlerde % 25 İndirim 2017 Yılının En Sexy Parfümleri Kokunuzla Büyüleyin 1 Sıkışta Etkilemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Feromon Çeşitleri (Türleri) Nedir

İlk olarak tespit edilen feromondan sonra araştırmalarını genişleten bilim insanları tarafından 1000 (bin) 'in üzerinde hormon çeşitleri olduğu tespit edilmiştir. Canlıların sosyal hayatlarını daime ettirebilmeleri için pheromoneler mühim bir faktördür. Bilinen feromon türlerinin başlıcalarını aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz.

Feromon Çeşitleri


İhtar Uyarma İkazı (Alarm) Sinyali Feromonları


Bazı canlılarda genellikle hayvanlarda ve böceklerde doğası gereği kullanılan ve yakınlaşmakta olan tehlikeyi bir muhatarayı kendi tür cinslerine haber vermek amacıyla salgılanan sentetik uyarma ikazlarıdır. Bu tür pheromoneler en çok bilinen feromon çeşitleri arasında yer almaktadır.

Toplanma (İçtima) Feromonları


Yapılan gözlemlerde bu tür toplanma feromonlarının salgılanma vakti, göç mevsiminin gelmesi göçün başlamasını haber vermek için salgılanır sonuç itibari ile göç başlamadan önce tüm böcek veya hayvanlar bir araya toplanarak sosyal olayı gerçekleştirmiş olur.

Toplanma feromonun diğer bir örneği ise, toplu yiyecek yada içecek maddelerinin bulunması neticesinde aynı tür cinslerine haber vermesi, bir mesaj iletmesi istemi ile salgılanmasıdır. Hormonların diğer cinsleri tarafından algılanıp hedef noktada birleşmeleridir. Arılarda bu hormonun ismine nasonov bezi yada hormonu adı verilmektedir.

Üremeyi (Yumurtlamayı) Engelleyici (İnhibütör) Feromonlar


Genellikle dişi hayvanlar yada böcekler tarafından salgılanan özel bir hormon çeşidi. Aşırı nüfus çoğalmasını önlemek için salgılanan hormon türlerindendir. Cinsleri tarafından ifraz edilen bu hormonun idrak edilmesi ile yumurtlamayı ve üremeyi durdurdukları gözlemlenmiştir. Kendileri arasında bir nüfus planlaması yapıldığı bu hormonlar tarafından sağlanmıştır.

Mekan Sahiplenme Feromonları


Özellikle memeli hayvanlar tarafından salgılanan bu feromon hormonu çeşidi, belirli bir alana yerleşme isteği olan hayvanların sınırlarının belirlemesini ifade etmektedir. Bir çok hayvanın kullandığı sürtünme yada dışkı yoluyla koku bırakarak mekan sınırlarının belirlemesinin yanında salgıladıkları pheromoneler ile de mekan sahiplenme isteklerini diğer hayvanlara bir mesaj olarak aktarmaktadır. Mekan sahiplenmede en çok etken ise yiyecek ve içeceklerin bol miktarda bulunmasıdır.

Avlanma Feromonları


Bu tür pheromone hormonunu doğada az miktarda bulunan canlılar ve böcekler tarafından salgılanır. Avlanma feromononun salgılanmasındaki asıl amaç av olarak gördüğü canlıları kendilerine çekmeleri ile kullanılır, buna örnek olarak bolas örümceğini gösterebiliriz. Bolas örümceği (göremez, kördür) avlayacağı ava özel bir feromon salgılar av olan böcek bu hormon salgısı sonucunda örümceğin ağına düşer. Bolas örümceğinin salgıladığı bu pheromone hormonu taklit edilebilir bir hormon türüdür.

Üreme (Cinsel) Seks Feromonları


Hayvanlarda ve böceklerde üreme zamanının gelmesi ile birlikte özellikle dişiler tarafından salgılanan pheromone türüdür bu kimyevi salgı sonucunda erkek cinslerin cinsel içgüdülerini harekete geçirerek dişi ile çiftleşmeleri için bir davet mesajı veren kimyasal hormonlardır. Örnek olarak; Bir tek dişi güvenin (bir cins böcek, kurtçuk, kelebek) vücudunda bulunan feromon hormonunun tümünü salgılaması sonucunda 1 milyardan fazla güve erkeğini kendine çekebilmesi ile sonuçlanacaktır.

Bilgi Feromonları


Kimyasal duyu haberleşme sistemi gelişmiş bulunan canlılarda bilgi toplama feromonları gibi yapısal bir mesajlaşma hormonu ile bilgi alış verişinde bulunuyor olmaları, edindikleri bu bilgiler ile hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri için gerekli faktörlerden bir diğeridir. Bu bilgileri çevrede gerçekleşen fizyolojik ve biyolojik olguların oluşturulması ile ileri gelen bir neticedir.

Sakinleştirici Feromonlar


Bilim dünyasının farklı araştırmaları sonucu bir çok kimyevi salgının yanında sakinleştirici özelliğine sahip feromon hormonu salgılayan tasmalar ve spreyler gibi bazı ürünler üretilmektedir, özellikle köpekler üzerine denenen bu tür ürünlerin kızgın yada huysuz hayvanlarda etkisinin ne derecede olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Bilim adamlarının ilk pheromone hormonunu bulmasından sonra insanlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucuda insanlarında feromon hormonu salgıladıkları bilinmektedir. Mutluluk, aşk, sevgi, cinsellik gibi kategorize edeceğimiz duyguların yaşanmasında önemli bir etkiye sahip olan feromonlar hakkında bilgiler edinebileceğiniz, makalemizi burayı tıklayarak araştırabilirsiniz.